+47 955 20 356
Orgnr: 914 172 411

Medarbeiderutvikling vil si utvikling av medarbeidere som ønsker å bli en medleder med innflytelse.

Hvordan bli en medarbeider som synes og blir hørt? Eller hvordan bli den bedre utgaven av deg selv og trives med det?

Veiledningen bidrar til å stille de riktige spørsmålene og legge forholdene til rette for økt bevisstgjøring og personlig utvikling, innenfor trygge rammer. Målet med individuell veiledning er å bidra til økt selvinnsikt ved å utforske evnen til å se muligheter og ta ut egne potensialer.

Personlig utvikling

Når livet er travelt eller i faser der det meste av energien blir konsentrert rundt et konkret prosjekt eller fokusområde, er det lett å miste oppmerksomheten på de andre områdene i livet som alle bidrar til balanse.

Vi setter mål og identifiserer hvilke tiltak som er nyttige for å gjeninnføre balanse på de områdene som er viktige for deg og din trivsel.

Fra til annen er det viktig å ta overblikket for å få en mer balansert hverdag og der jobb, fritid og livet ellers, støtter opp om hverandre. Ved hjelp av kartlegging og refleksjonsverktøy hjelpes du til å identifisere de områdene som er viktige for deg i livet her og nå, og hva som er ute av balanse.

Karriereutvikling

Karriere er den retningen du tar i ditt arbeidsrelaterte liv. Om hvordan du velger å fokusere på ett eller flere jobbrelaterte områder over tid.. Det handler om bevisstgjøring rundt det å utvikle din egen karrierekompetanse.

Hva er karrierekompetanse?

Career Management Skills er den kompetansen man innehar mht å forstå, utforske, lære og utvikle seg selv i et karriereperspektiv. Det handler om evnen til å identifisere og arbeide inn forandringer og overganger, og om å rette oppmerksomheten på hva man gjør og hva som kan gjøres for å påvirke egne fremtidsmuligheter.

Walk and talk

For de som ønsker å kombinere kulturmangfoldet, fysisk bevegelse, faglig og personlig utvikling i ett og samme tilbud.

Gi rom for den gode samtalen og personlig utvikling i de vakre omgivelsene rundt Semsvann i Asker.

Oppmøte på NaKuHel.

12mar2017
Likingfaktoren!

«Liking», A-faktor, IT-faktor, kjemi, karisma... Hva er det som gjør at noen personer er mye lettere å like enn andre?...

27mar2017
Turnoverintensjon – Hvorfor slutter de beste medarbeiderne?

«Should I stay or should I go?», roper den britiske punkgruppen The Clash ut, i en av sine legendariske hits...

27mar2017
Ikke ledermateriale?

Av og til kommer jeg over gode artikler på nettet. I dag leste jeg en knakende god artikkel i The...

27mar2017
GPS-metoden

Det er lett å bli stressa!! I en hverdag med påvirkninger, lynraske endringer, ulike kunnskapsnivåer, digitale løsninger, ulike teknologier, språk,...

05apr2017
Den beste form for ledelse

Fremtiden "Det er all grunn til å tro at fremtidens ledelseskonsept er relasjon- og omtanke basert", konstaterer professor og instituttleder...

Kontakt oss