+47 955 20 356
Orgnr: 914 172 411

Medarbeiderutvikling

Medarbeiderutvikling vil si utvikling av medarbeidere som ønsker å bli en medleder med innflytelse.

Hvordan bli en medarbeider som synes og blir hørt? Eller hvordan bli den bedre utgaven av deg selv og trives med det?

Veiledningen bidrar til å stille de riktige spørsmålene og legge forholdene til rette for økt bevisstgjøring og personlig utvikling, innenfor trygge rammer. Målet med individuell veiledning er å bidra til økt selvinnsikt ved å utforske evnen til å se muligheter og ta ut egne potensialer.

Når livet er travelt eller i faser der det meste av energien blir konsentrert rundt et konkret prosjekt eller fokusområde, er det lett å miste oppmerksomheten på de andre områdene i livet som alle bidrar til balanse.

Vi setter mål og identifiserer hvilke tiltak som er nyttige for å gjeninnføre balanse på de områdene som er viktige for deg og din trivsel

Fra til annen er det viktig å ta overblikket for å få en mer balansert hverdag og der jobb, fritid og livet ellers, støtter opp om hverandre. Ved hjelp av kartlegging og refleksjonsverktøy hjelpes du til å identifisere de områdene som er viktige for deg i livet her og nå, og hva som er ute av balanse.

Et bidrag til balanse når livet er travelt

Karriereutvikling

Høyre tittel

Innhold

Gi rom for den gode samtalen og personlig utvikling i vakre naturomgivelser i Vest-Jotunheimen eller i kjernen av kulturlandskapet i Nasjonalparken Utladalen.

For de som ønsker å kombinere opplevelser, kulturmangfold, fysisk bevegelse, faglig og personlig utvikling, i ett og samme tilbud. Dette er et lavterskel tilbud for de aller fleste.

Vi byr på småturer langs Utladalens naturperler med Vettisfossen og Avdalen som naturlige sentrum, toppturer fra Turtagrø med 2000-meters toppene Fanaraaken, Galdøpiggen eller Soleibotntind som mål, eller overgangen fra Vest-Jotunheimen til Øst-Jotunheimen med Beitostølen som senter.

Program og innhold skreddersys ut fra dine interesser og ønsker og tilbys i perioden 15. juli til 15. september

Refleksjonssamtale og personlig utvikling i Vest-Jotunheimen

Organisasjonsutvikling

Medarbeiderundersøkelser er et sentralt verktøy i utviklingen av sunne og lønnsomme organisasjoner.

Medarbeiderundersøkelser, arbeidsundersøkelser, tilfredshetsmålinger eller organisasjons-undersøkelser er i hovedsak det samme (Kilde: NHO).

Ved hjelp av medarbeiderundersøkelser som «pulsmålere» eller «faktormålinger» fremskaffes verdifull informasjon fra organisasjonen om synspunkter og ståsted fra medarbeiderne, ledere, fagforeninger, kunder eller andre sentrale aktører.

Utført på rett måte, bidrar medarbeiderundersøkelser til å skape effektive prosesser, rolleklarhet, mer transparent kommunikasjon og styrket fokus på å gjøre de rette tingene i organisasjonen.

Undersøkelsene fungerer som et lytteinstrument
for aktørene i organisasjonen.

Medarbeiderundersøkelser og organisasjonsmålinger

Gode medarbeiderundersøkelser kan gi virksomheten viktig informasjon om faktorer som påvirker motivasjon, produktivitet og trivsel.

Profesjonelle målinger gjør det mulig å identifisere utviklingsområder for virksomheten og belyse potensialer for forbedringsområder der virksomheten bør iverksette utviklings- evt. korrektive tiltak.

For å vite hva som bør måles og hvordan, er det hensiktsmessig å benytte evidensbaserte metoder, som ved anvendelse og gjennomføring, har en dokumentert effekt. Fordelen med dette er at vi vet hva vi måler, og at vi vet hvordan det vi måler mellom annet påvirker sentrale faktorer som trivsel, motivasjon og effektivitet.

Resultatene av profesjonelle målinger skal kunne vises på virksomhetens bunnlinje.

Når vi vet hva som påvirker det vi måler, er det mulig å
iverksette relevante, treffsikre tiltak (Iversen)

Inspirasjon- og kunnskapsforedrag

Har dere behov for litt påfyll i arbeidshverdagen? Noe som inspirerer og gir energi?

En dose kunnskapspåfyll eller rett og slett et kåseri rundt brennaktuelle tema relatert til ledelse og HR?

Da er trolig et inspirasjons- eller kunnskapsforedrag tingen. Enten som en del av en faglig seanse, som en start på en utviklingsprosess i organisasjonen, en oppstart på et prosjekt eller rett og slett en god start på en ny arbeidsdag.

Foredragene har en varighet på 30 – 60 min og er ment å så små frø som kilde til inspirasjon, økt kunnskap og utvikling.

KONTAKT